สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง [30 มีนาคม 2566]
เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ เรือนจำชั่วครามเขาไม้แก้ว จังหวัดระยอง [30 มีนาคม 2566]
เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดทำโครงการ Thinkcycle bank x ENVICCO x YOU ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาสำเภาทอง เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง [29 มีนาคม 2566]
เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง (วิทยาลัยบ้านนอก) [29 มีนาคม 2566]
เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาผลไม้ตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี [28 มีนาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร... [27 มีนาคม 2566]
สรุปผลการแข่งขันกีฬา ตาม "โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองลาด" เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 [23 มีนาคม 2566]
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ตาม "โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองลาด" เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 [23 มีนาคม 2566]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ตาม"โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองลาด เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566" [23 มีนาคม 2566]
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2566 [22 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 127 รายการ)