call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
folder วิสัยทัศน์ พันธกิจ
photo วิสัยทัศน์ พันธกิจ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

check_circle ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น ประวัติความเป็นมา ตำบลหนองลาด แต่เดิมอยู่ในการปกครองของ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และได้แยกออกมาเป็นตำบลหนองลาด เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ยกระดับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาด เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองลาด เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สภาพทั่วไป เทศบาลตำบลหนองลาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร เป็นที่ราบลุ่ม เส้นรุ้งที่ ๑๗ องศา ๑๙ ลิปดา ๓๙.๗๒ ฟิลิปดา และเส้นแวงที่ ๑๐๔ องศา ๒ ลิปดา ๑๘.๕๔ ฟิลิปดา มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๓๔.๓๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๑,๔๕๘ ไร่ ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย ๑๗๐ เมตร อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนคร ๓๔ กิโลเมตร ๑.๑ ที่ตั้ง ตำบลหนองลาด มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ - ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอกุสุมาลย์ - ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลขมิ้น - ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลเชียงเครือ - ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอพรรณนานิคม ๑.๒ เนื้อที่ ตำบลหนองลาดมีพื้นที่โดยประมาณ ๒๑,๔๕๘ ไร่ หรือคือประมาณ ๓๔.๓๓ ตารางกิโลเมตร ๑.๓ ภูมิประเทศ พื้นที่ของตำบลหนองลาด บางส่วนติดกับลำน้ำอูนมีหนองน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น หนองเบน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านดอนสัมพันธ์มีเนื้อที่ ประมาณ ๗๙ ไร่ หนองหอยตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านดอนสัมพันธ์ มีเนื้อที่ ประมาณ ๕๐ ไร่ หนองหวายลืมใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านท่าม่วง มีเนื้อที่ประมาณ ๒๑๒ ไร่ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินทั่วไปส่วนมากเป็นหินลูกรัง ๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑-๑๐ ดังนี้

๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑-๑๐ ดังนี้

ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ อำเภอเมืองสกลนคร ณ เดือน เมษายน ๒๕๕๖ ข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๕๔

ผู้บริหารเทศบาล
check_circle ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 114