call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนแคน-บ้านสายปลาหลาย จำนวน 5 ช่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน รพช.4031 – บ้านทุ่งมั่ง รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สน.ถ.37-004 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านาหมาโป้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีการประมูลราคาด้วยวาจา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.37-004 สายนาน้อย-ดอนแคน บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.37-004สายนาน้อย-ดอนแคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลาดน้อย01 บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.37-004สายนาน้อย-ดอนแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลาดน้อย01บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.37-004 สายนาน้อย-ดอนแคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านท่าม่วง-วัดป่าหัวเมย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 (ต่อขยาย) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านดอนแคน - แยกทางหลวงชนบท สน.4025 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านดอนแคน-แยกทางหลวงชนบท สน.4025 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านท่าม่วง - วัดป่าหัวเมย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58