สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกยกเทได้ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง(เครนพับ)พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากบ้านสายปลาหลาย ถึงบ้านดอนสัมพันธ์
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางแยกทางหลวงชนบท สน.4025 ถึงสายบ้านดอนแคน ตำบลหนองลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางแยกทางหลวงชนบท สน.4025 ถึงสายบ้านดอนแคน ตำบลหนองลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้าง ถนน คสล.รหัสสายทาง บ.หนองลาดใต้ ม.8 ต.หนองลาด - บ.หนองหอย ม.4 ต.เชียงเครือ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนแคน-บ้านสายปลาหลาย จำนวน 5 ช่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน รพช.4031 – บ้านทุ่งมั่ง รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สน.ถ.37-004 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านาหมาโป้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีการประมูลราคาด้วยวาจา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.37-004 สายนาน้อย-ดอนแคน บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.37-004สายนาน้อย-ดอนแคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลาดน้อย01 บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.37-004สายนาน้อย-ดอนแคน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลาดน้อย01บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.37-004 สายนาน้อย-ดอนแคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านดอนแคน - แยกทางหลวงชนบท สน.4025 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2