call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประเภททั่วไปเทศบาลตำบลหนองลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศรายรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ในการสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด (ส.ถ./ผ.ถ. 6/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ (หลัง) เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองลาด (ผ.ถ.5/8) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองลาด (ส.ถ.5/8) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองลาด (ส.ถ.5/8) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงสถานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดที่อยู่ในสังกัดของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file กิจกรรมในการส่งเสริมการดำเนินกิจการของตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file การจัดทำข้อมูลฐานตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท้องเที่ยวหรือสวนสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file การบริหารจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14