สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ในการสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/undbn4
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลหนองลาด พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ในการสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประเภททั่วไปเทศบาลตำบลหนองลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประกาศรายรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3