สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวักสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ในการสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
photo แจ้งประชาสัมพันธ์ ตรวจรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 10-12 ตุลาคม 2566 รายละเอียดตามตารางดังนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่องประกาศเลื่อนการสอบสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศมาตรา 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file เทศบาลตำบลหนองลาดได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น แจ้งว่ามูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตร บุรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล"หม่อมงามจิตร บุรฉัตร บุคลคสำคัญของโลก" หากมีผู้พิการสนใจสมารถส่งแบบกรอกประวัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตร บุรฉัตร โดยตรง ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ในการสอบคัดเลือกสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/undbn4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4