messager

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่องการรับโอนเงินจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 5
เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
ฐานข้อมูลผู้พิการ
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
ฐานข้อมูลประชากรและครัวเรือน
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 7
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวักสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่องประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 31
ขอเชิญประชาชนตอบแบบสอบถาม(EIT)เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ITA ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 26
ขอเชิญบุคคลกรตอบแบบสอบถาม(IIT)เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ITA ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 34
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 60
ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 100
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวักสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 53
1 - 20 (ทั้งหมด 87 รายการ) 1 2 3 4 5