เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายบ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด ถึงสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเครือ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านสายปลาหลาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนแคน-บ้านสายปลาหลาย จำนวน 5 ช่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาหมาโป้ หมู่ที่ 1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองลาดน้อย01 บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.37-004 สายนาน้อย-ดอนแคน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ฯบ้านนาหมาโป้ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ประกาศราคากลางขยายเขตหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น(แพเหล็กสูบน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่เกิน 132 kw) จำนวน 1 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3