สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศ ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกยกเท และติดตั้งเครื่องทุ่นแรง (เครนพับ) พร้อมกระเช้าไฟฟ้าและเครื่องมือสนับสนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากบ้านสายปลาหลาย ถึงสายบ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางแยกทางหลวงชนบท สน.๔๐๒๕ ถึง บ้านดอนแคน ตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายบ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด ถึงสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเครือ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านสายปลาหลาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนแคน-บ้านสายปลาหลาย จำนวน 5 ช่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาหมาโป้ หมู่ที่ 1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองลาดน้อย01 บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.37-004 สายนาน้อย-ดอนแคน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ฯบ้านนาหมาโป้ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศราคากลางขยายเขตหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
1 - 20 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3