call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง จากสายบ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด ถึงสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงเครือ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านสายปลาหลาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนแคน-บ้านสายปลาหลาย จำนวน 5 ช่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนาหมาโป้ หมู่ที่ 1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองลาดน้อย01 บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.37-004 สายนาน้อย-ดอนแคน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วล้อมรอบสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น(แพเหล็กสูบน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่เกิน 132 kw) จำนวน 1 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านดอนแคน หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางขยายเขตหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ฯบ้านนาหมาโป้ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 50