call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
account_box กองช่าง
นายสุรพงค์ เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรพงค์ เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุรชัย จันทร์อ้วน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายสุรชัย จันทร์อ้วน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นางสาวนภาภรณ์ ทนคำดี
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวนภาภรณ์ ทนคำดี
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสุริศักดิ์ อังคะมาตย์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุริศักดิ์ อังคะมาตย์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายกฤษ พันธ์ไชย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายกฤษ พันธ์ไชย
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายไพจิตร รวมภักดี
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นายไพจิตร รวมภักดี
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
ว่าง
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
ว่าง
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นายรังสรรค์ ดาบสีพาย
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นายรังสรรค์ ดาบสีพาย
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นายพลสิทธิ์ เหล่าผ่าเกลี้ยง
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นายพลสิทธิ์ เหล่าผ่าเกลี้ยง
พนักงานประจำศูนย์สูบน้ำ
นางสาวอุลัยพร ศรีวะสุทธิ์
คนงานทั่วไป
นางสาวอุลัยพร ศรีวะสุทธิ์
คนงานทั่วไป
นายวันเฉลิม ครุธตำคำ
คนงานทั่วไป
นายวันเฉลิม ครุธตำคำ
คนงานทั่วไป
นายโสพรรณ ก้อมอ่อน
คนงานดูแลประปา
นายโสพรรณ ก้อมอ่อน
คนงานดูแลประปา
นายจีระศักดิ์ อุปันนะ
คนงานดูแลประปา
นายจีระศักดิ์ อุปันนะ
คนงานดูแลประปา
นายฟ้าสรรค์ทรร ชุมปัญญา
พนักงานขับรถ
นายฟ้าสรรค์ทรร ชุมปัญญา
พนักงานขับรถ
นายนัฐพล สุวรรณราช
คนงานเกี่ยวกับงานช่างทั่วไป
นายนัฐพล สุวรรณราช
คนงานเกี่ยวกับงานช่างทั่วไป
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73