เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประกาศเพิ่มแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาดเรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560(ต่อ1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560(ต่อ2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1