สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
find_in_page ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศเพิ่มแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาดเรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560(ต่อ1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560(ต่อ2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1