call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
นายคมกฤษ เทียมโคกกรวด
รองปลัดเทศบาล
นายคมกฤษ เทียมโคกกรวด
รองปลัดเทศบาล
นางสาวหวานเย็น แสนหูม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวหวานเย็น แสนหูม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพิสมัย กางทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพิสมัย กางทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุรพงค์ เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรพงค์ เสนาคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนุชา ศรีวะโสภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอนุชา ศรีวะโสภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23