call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
account_box คณะผู้บริหาร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-251-5408
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-251-5408
นายประครอง แสนภูวา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 098-747-0694
นายประครอง แสนภูวา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 098-747-0694
นายอุบล มาสขาว
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 097-979-0486
นายอุบล มาสขาว
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 097-979-0486
นายอำพร สาระคร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 087-998-0160
นายอำพร สาระคร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 087-998-0160
นายสมฤทธิ์ จันปลิว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 061-053-6528
นายสมฤทธิ์ จันปลิว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 061-053-6528
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104