messager

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-251-5408
นายประครอง แสนภูวา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 098-747-0694
นายอุบล มาสขาว
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 097-979-0486
นายอำพร สาระคร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 087-998-0160
นายสมฤทธิ์ จันปลิว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 061-053-6528