สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด
insert_drive_file คำสั่งปลัดเทศบาล เรื่อง แก้ไขและยกเลิกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
photo คำสั่งเทศบาล เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file คำสั่งกองช่าง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คำสั่งกองคลัง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file คำสั่งสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง มอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คำสั่งปลัดเทศบาล เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file คำสั่งกองช่าง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file คำสั่งกองคลัง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file คำสั่งสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file คำสั่งสำนักปลัดเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน เทศบาลตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file คำสั่งปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file คำสั่งปลัดเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file คำสั่งเทศบาล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล กำกับ ติดตาม ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file คำสั่งเทศบาล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปิดปลดประกาศของสภาเทศบาลตำบลหนองลาดประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2