call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
folder คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด
photo คำสั่งเทศบาล เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน เทศบาลตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสภาเทศบาลตำบลหนองลาดประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปิดปลดประกาศของสภาเทศบาลตำบลหนองลาดประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล กำกับ ติดตาม ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล กำกับ ติดตาม ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคอยช่วยเหลือประสานงานกิจการและสภาเทศบาลตำบลหนองลาด ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปิดปลดประกาศของสภาเทศบาลตำบลหนองลาดประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการต่างๆในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือประสานงานกิจการสภาเทศบาลตำบลหนองลาด ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล กำกับ ติดตาม ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม ประจำปีพ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปิดปลดประกาศของสภาเทศบาลตำบลหนองลาดประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106