messager

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
คู่มือการปฏิบัติงาน งานกิจการสภา เทศบาลตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 559
คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
คู่มือการปฏิบัติงาน ภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
มาตรฐานการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2546 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1