messager

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซด์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 50
find_in_page การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 55
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 104
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 184
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 166
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 220
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1