call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47220 โทรศัพท์ 042-090366 Fax:042-090366

บริการข้อมูล
thumb_up facebook
แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
public แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะออนไลน์
แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
public แบบลงทะเบียนแจ้งไฟฟ้าขัดข้องในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
1 - 20 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2 3 4
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารองค์กร
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายธงชัย เล็กอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด
โทร : 063-2515408 ,042-090
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
นายอนุชา ภิญญะพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด
โทร : 091-8697168
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79