สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
find_in_page นโยบายการบริหารทรัพนากรบุคคล ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล ประจำปีพ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (กท.จ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ประกาศ กถ.เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประกาศ กจ.กทจ.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล ประจำปีพ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศนโยบายการบริหารงานบุุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1