ชื่อเรื่อง : ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง