เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ต้อนรับนายอำเภอเมืองสกลนคร
รายละเอียด : วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลหนองลาด โดยนายธงชัย เล็กอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด มอบหมายให้ นางสาวหวานเย็น แสนหูม หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตอนรับ จ่าสิบเอก คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร ในการมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร บ้านนาหมาโป้ หมู่ที่ 1 บ้านสายปลาหลาย หมู่ที่5 บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7 และบ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ที่มา/ภาพ : งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองลาด
ผู้โพส : admin