สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
การประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองลาด
รายละเอียด : วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองลาด โดยนายธงชัย เล็กอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองลาด ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองลาด ในการนี้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การจัดกิจกรรม/โครงการที่จัดดำเนินการเรียบร้อยแล้วในห้วงเดือนธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมในการให้บริการประชาชน พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ที่มา/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองลาด
ผู้โพส : admin