messager

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ.2566
รายละเอียด : เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองลาดสามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์กำหนดแผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการออกประชุมประชาคม หมู่ที่1-10
ผู้โพส : admin