สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายบัวทอง พันดา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองลาด เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองลาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองลาดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยมีข้อราชการ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป พร้อมปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลจะต้องปฏิบัติ
ผู้โพส : admin