เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ
รายละเอียด : วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองลาด นำโดย นายธงชัย เล็กอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยนายอนุชา ภิญญะพงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองลาด พนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ก.พ.ร.) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูขุดลอกหนองหวาย ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ที่มา/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองลาด
ผู้โพส : admin