สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
รายละเอียด : วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองลาด โดยนายธงชัย เล็กอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด มอบหมายให้นายประครอง แสนภูวา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยนายอนุชา ภิญญะพงษ์ ปลัดเทศบาล นายนิรุตน์ ทองใบใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวฑิฆัมพร อ้วนอินทร์ นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร ณ ที่ทำการกำนันตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ที่มา/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองลาด
ผู้โพส : admin