เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 ของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองลาด
รายละเอียด : วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองลาด โดยนายธงชัย เล็กอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองลาด ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองลาด ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ชี้แจงข้อราชการอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในรอบเดือนที่ผ่านมา และทางคณะผู้บริหาร ได้มีการเน้นย้ำเกี่ยวกับปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. การตั้งจุดตรวจตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยเฉพาะการตรวจ ATK หาเชื้อโควิด 2. การต้อนรับและการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 3. การบริการออกจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลหนองลาด เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนสูงสุด
ผู้โพส : admin