messager

สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศทั่วไป
ออกตรวจป้าย
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 1
รูปกราฟฟิคป้ายโฆษณา
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับป้ายโฆษณา
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศละเว้นป้ายโฆษณา
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 211
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 221
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 420
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลหนองลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2552 | เปิดอ่าน : 41
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1